MENU

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 24.2.2020 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Kirsi Majamäki Kirsi Majamäki Photography (y-tunnus 2548603-5) Osoite: Piettasenkatu 24 B 34 Postinumero: 33580 Postitoimipaikka: Tampere Puhelinnumero: +358 40 514 6227 Verkkosivut: kirsimajamaki.com Rekisterin nimi  Kirsi Majamäki Photography asiakasrekisteri Rekisteri sisältää Kirsi Majamäki Photographyn asiakkaat Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käytetään – välittääkseni tietoa kuvauksesta – asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon – toimittaakseni valokuvat kuvauksen jälkeen – toimittaakseni tilaamasi valokuvatuotteet – laskutukseen ja maksujen perintään – asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämiseen Rekisterin sisältämät tiedot Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot – henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) – asiakassuhdetta koskevat tiedot: asiakkaan antamat tiedot tilatuista palveluista, asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä otetut valokuvat, laskutustiedot Tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-sivujen yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, kuvaussopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisterin suojaus Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri on suojattu yrityksen ulkopuoliselta käytöltä käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä ja salasanoja. Asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen asiakassuhteen kannalta, sinulla on oikeus pyytää poistamaan kyseiset tiedot. Huom., henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Tietojen luovutus Henkilötietojasi ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa, sekä sille tuotettuja laskutus- ja kirjanpitopalveluja tarjoavan ulkoisen yrityksen käytössä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille muuten kuin lainsäädännöllisin perustein. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarkastusoikeus Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

SULJE