MENU

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 15.5.2018

Rekisterinpitäjä

Kirsi Majamäki Photography (y-tunnus 2548603-5)
Postiosoite: Viinikankatu 45, 33800 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Majamäki
kirsi@kirsimajamaki.com
+358 40 514 6227

Rekisterin nimi 

Kirsi Majamäki Photography asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää

Kirsi Majamäki Photographyn asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään
– asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitamiseen
– laskutukseen ja maksujen perintään
– valokuvien toimittamiseen
– asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämiseen

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite
– asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutustiedot, asiakkaan lisäämät tiedot palvelusta, johon valokuvaaja tilataan

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista, eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse/puhelimitse, tai asiakastapaamisen ja kuvaussopimuksen täytön yhteydessä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri on suojattu yrityksen ulkopuoliselta käytöltä käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä ja salasanoja. Asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovutus

Yhteydenoton täyttäneiden nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, tai muutenkaan käytetä henkilötietolain vastaisesti.
Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa, tai sille tuotettuja laskutus- ja kirjanpitopalveluja tarjoavan ulkoisen yrityksen käytössä, eikä tietoja luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille muuten kuin lainsäädännöllisin perustein.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

SULJE