REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Meille on tärkeää, että voit turvallisin mielin jakaa henkilötietojasi kanssamme. Tietosuojaselosteessamme kerromme sinulle, mitä tietoja sinusta keräämme, kuinka käsittelemme niitä ja kenelle niitä jaamme.

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Kirsi Majamäki Photographyn asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Kirsi Majamäki Photography

Y-tunnus: 2548603-5

Osoite: Piettasenkatu 24 B 34

Postinumero: 33580

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 0405146227

Sähköpostiosoite: kirsi@kirsimajamaki.com

Verkkosivut: kirsimajamaki.com 

KIRSI MAJAMÄKI PHOTOGRAPHYN YLLÄPITÄMÄT HENKILÖREKISTERIT

sähköpostirekisteri

laskutustiedot

kuvagalleria

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

välittääksemme sinulle tietoa kuvauksesta

toimittaaksemme sinulle kuvat kuvauksen jälkeen

toimittaaksemme sinulle tilaamasi tuotteet

periäksemme sinulta maksun

pitääksemme yllä ja kehittääksemme asiakassuhteita

ollaksemme yhteydessä asiakkaisiimme

täyttääksemme kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain edellyttämät vaatimukset

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä otetut valokuvat. 

MISTÄ SAAMME TIEDOT?

Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Jotkut tiedoista saamme, kun potentiaalinen asiakas vierailee internetsivuillamme Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. 

Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllämainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

OIKEUTESI

Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.

Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Kirsi Majamäki Photography käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat; kirjanpitäjä, laskutuspalvelu, kuvatuotteiden toimittajat

Kuinka suojaamme tietosi?

Suojaamme internetyhteyden (https)

Salaamme tietoja (asianmukaisin salasanoin)

Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa yrityksen näyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.